9 z 10 nehnuteľností je podpoistených.
S prehodnotením poistenia by sme nemali čakať.

Aktuálna ekonomická situácia sa na stavebnom trhu už dlhšie odráža najmä v podobe výrazne zvyšujúcich sa cien materiálov, práce a ceny nehnuteľností. To má za následok fakt, že 9 z 10 nehnuteľností je dnes podpoistených. V tejto súvislosti preto treba okrem prehodnotenia aktuálnych zmlúv, myslieť do budúcna a nové poistné zmluvy uzatvárať na vyššie poistné sumy.

Ceny stavebných materiálov od roku 2021 narástli až o 30 %. Aj to je jedným z faktorov, ktoré majú vplyv na výšku vyplateného poistného plnenia. Tie sa odrážajú na zvyšujúcich sa nákladoch poisťovní. Dnešná škoda v hodnote 600 € by ešte v minulom roku mala hodnotu približne 400 €. Tento fakt bude mať výrazný vplyv na ceny poistenia aj do budúcnosti.

Podpoistenie nehnuteľnosti sa dotýka takmer každej staršej poistnej zmluvy

V poisťovníctve platí zásada, že každý majetok by mal byť poistený na svoju reálnu hodnotu v čase. Ak klient pred piatimi rokmi staval dom v hodnote 100 000 € a aj jeho poistenie bolo uzatvorené na poistnú sumu 100 000€. Dnes však môže byť hodnota tohto domu až 200 000 €. Pokiaľ klient neprehodnotil svoju poistnú zmluvu, podpoistenie nehnuteľnosti môže byť až 50%. Tento fakt bude neskôr vplývať na výšku poistného plnenia. To v praxi znamená, že v prípade poistnej udalosti by klient poisťovne dostal len 50% z celkovej škody. Alarmujúce je, že podpoistenie nehnuteľnosti sa dotýka takmer každej staršej poistnej zmluvy. Podpoistenie si pritom poisťovne začínajú uplatňovať v prípade, ak je rozdiel medzi skutočnou hodnotou nehnuteľnosti a hodnotou nehnuteľnosti uvedenej v poistenej zmluve, ako poistná suma, väčší ako 15 – 20 % .

Ako sa pred podpoistením chrániť?

Okrem toho, že aj poisťovne majú nastavené isté mechanizmy, ktoré chránia klienta, ako napríklad indexácia, teda % o ktoré nám každoročne stúpa poistná suma, existuje aj mechanizmus, ktorý sa nazýva garancia poistnej sumy a tolerancia podpoistenia. Garancia poistnej sumy klientovi pri splnení určitých podmienok zaručuje, že poisťovňa nebude uplatňovať podpoistenie. Napríklad ak je poistná suma, ktorú si stanoví klient so sprostredkovateľom vyššia ako poisťovňou stanovená minimálna poistná suma, tak poisťovňa nebude uplatňovať podpoistenie. Tolerancia podpoistenia zase chráni klienta v prípade, ak by ceny nehnuteľností za rok stúpli, no klient má nastavenú toleranciu podpoistenia, poisťovňa mu v prípade škody nebude krátiť sumu poistného plnenia.

Ako si nastaviť novú poistnú zmluvu?

Pri poistení bytu by klient mal vychádzať z hodnoty, za ktorú by dokázal kúpiť podobný byt v obdobnom stave, približne rovnakej veľkosti, a v rovnakej lokalite. Táto suma by mala predstavovať výšku poistnej sumy. Pri rodinných domoch by mal vychádzať z hodnoty, ktorú by potreboval na jeho znovu postavenie(vrátane projektu a nákladov na odstránenie pôvodnej stavby). Odporúčame prehodnotiť a aktualizovať svoje poistenia maximálne v dvojročnej frekvencii.

Samozrejme, že výška poistnej sumy má vplyv aj na výšku poistného, ale vo väčšine poisťovní nefunguje priama úmera, ak klient zvýši poistnú sumu na dvojnásobok, poistné sa nezvýši dvojnásobne. Zároveň, všeobecná výška poistného tvorí približne jednu tisícinu z hodnoty samotnej nehnuteľnosti a domácnosti. Ak si teda klient zvýši poistnú sumu cca o 50.000 €, poistné sa mu zvýši okolo 50 € ročne.

V súčasnej situácii preto jednoznačne odporúčame skontrolovať si nastavenie aktuálnej zmluvy a následne kontaktovať svojho finančného sprostredkovateľa, ktorý klientovi poradí, ako v aktuálnej situácii ďalej postupovať.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať