Dôchodcom sa oplatí podať daňové priznanie dobrovoľne. Od štátu môžu získať stovky eur

Pracujúci penzisti zvyčajne nemusia podávať daňové priznanie. Ak sú zamestnaní, môže za nich daňové povinnosti vysporiadať ich zamestnávateľ. V niektorých prípadoch sa to neoplatí a pre dôchodcu je výhodnejšie, ak sám podá daňové priznanie.

O tom, či je pre dôchodcu lepšie podať daňové priznanie, rozhoduje jeho celkový príjem. Platí totiž, že príjem nižší ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane sa nezdaňuje. Ak vlani niekto zarobil menej, nemusí platiť žiadnu daň a ak mu nejakú daň zamestnávateľ z platu strhol, štát mu ju vráti. Túto výhodu si možno uplatniť len v daňovom priznaní. Ak by sa penzista spoľahol na ročné zúčtovanie, ktoré mu vykoná jeho zamestnávateľ, nedostane žiadne peniaze naspäť.

V minulom roku bola nezdaniteľná časť základu dane na úrovni 4 922,82 eura. Od dane je preto oslobodený zárobok do výšky 2 461,41 eura. Ak zárobok dôchodcu vlani neprekročil túto sumu, má nárok na vrátenie všetkých daní, ktoré mu zamestnávateľ strhol z platu. O tom, či je zárobok oslobodený od dane, rozhoduje celkový hrubý príjem dôchodcu ešte pred odpočítaním odvodov.

V prípade, že zárobok penzistu bol vlani vyšší ako 2 461,41 eura, väčšinou mu nárok na vrátenie daní nevznikne. Penzistom sa totiž na rozdiel od ostatných pracujúcich znižuje nezdaniteľná časť základu dane o vyplatený dôchodok a preto sa im zdaňuje celý príjem. To sa netýka len tých dôchodcov, ktorým vznikol nárok na starobný či predčasný dôchodok až počas minulého roku. V takom prípade si môžu za minulý rok uplatniť celú sumu nezdaniteľného minima a to aj vtedy, ak nepracovali celý rok.

Daňové priznanie dôchodcu

Ak bol penzista vlani zamestnaný či už na zmluvu alebo na dohodu a nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní, bude podávať daňové priznanie typu A. To je určené pre ľudí, ktorí mali príjem zo závislej činnosti, ktorou sa rozumie zamestnanie. Na rozdiel od živnostníkov môžu zamestnanci podať daňové priznanie na papierovom formulári a nemusia ho daňovému úradu posielať elektronicky.

Rovnako ako ostatní daňovníci, musia aj dôchodcovia podať daňové priznanie za rok 2023 najneskôr v utorok 2. apríla. Najneskôr v tento deň by ho mali buď osobne priniesť na daňový úrad alebo ho zaslať poštou. V tomto prípade rozhoduje pečiatka s dátumom na obálke.

Ak niekto nestihne podať daňové priznanie v riadnom termíne, môže si jeho podanie jednoduchým oznámením odsunúť až o tri mesiace. No dôchodcom, ktorí chcú získať naspäť zaplatené dane, sa neoplatí posúvať si termín na podanie daňového priznania. V takom prípade totiž dostanú aj neskôr peniaze od daňového úradu. Kto podá daňové priznanie v riadnom termíne, mal by preplatok dostať v polovici mája. Kto si termín posunie o tri mesiace, dostane tieto peniaze až v auguste.

Príklad: Ako má dôchodca vyplniť daňové priznanie

Dôchodca vlani pracoval na dohodu, pričom v hrubom zarobil 2 400 eur. Keďže jeho príjem nepresiahol 200 eur mesačne, neplatil žiadne odvody, zamestnávateľ mu z platu strhol len daň vo výške 456 eur. Ako má postupovať, aby tieto peniaze dostal naspäť?

Keďže jeho ročný príjem bol nižší ako 2 461,41 eura, oplatí sa mu podať daňové priznanie dobrovoľne. Určené je pre neho daňové priznanie typu A.

Dôchodca na začiatku krížikom vyznačí, že ide o daňové priznanie. Do riadku 1 vyplní svoje rodné číslo. Ďalej uvedie, že daňové priznania podáva za rok 2023.

Do riadkov 3 až 10 následne vypíše svoje meno a adresu. Ďalej v riadku 27 vyznačí, že na začiatku zdaňovacieho obdobia poberal dôchodok. Do riadku 28 však nemusí uviesť celoročnú výšku dôchodku, keďže si nebude uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane.

Ďalej bude vypisovať až piaty oddiel. Do riadku 34 napíše svoj celoročný zárobok vo výške 2 400 eur. Keďže celú sumu zarobil na dohodu, napíše rovnaké číslo aj do riadku 35. Pretože neplatil žiadne odvody, vyplní až riadok 39, kde uvedie základ dane vo výške 2 400 eur.

Sumu 2 400 eur napíše aj do riadku 44. Potom si z tejto sumy vypočíta 19 %, čo je 456 eur a toto číslo napíše do riadku 45 ako daň. No keďže vzhľadom na svoj príjem nemal platiť žiadnu daň, do riadku 50 napíše nulu. Tú napíše aj do riadku 56.

Do riadku 69 uvedie, koľko mu zamestnávateľ strhol na daniach. Napíše sem preto 456 eur.  Keďže nemal platiť žiadnu daň, rovnaké číslo zaznačí aj do riadku 72, kam sa uvádza výška daňového preplatku.

Do riadku 87, do ktorého sa píše počet príloh, uvedie číslo 1, keďže k daňovému priznaniu bude prikladať len potvrdenie od zamestnávateľa. V tomto oddiele je potrebné uviesť aktuálny dátum a zároveň ho treba aj podpísať.

Aby dôchodca dostal preplatok na dani, musí v daňovom priznaní požiadať o jeho vrátenie. V jedenástom oddiele preto zaškrtne, že žiada o vrátenie daňového preplatku. Vyberie si, či chce peniaze poslať poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade, že si zvolí účet, musí zadať IBAN. Aj v tomto oddiele je potrebné uviesť aktuálny dátum a podpísať sa.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora.

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať