Dôchodky sa v januári nezvýšia všetkým rovnako. Penzisti, ktorým štát pridal už v lete, dostanú menej peňazí

Dôchodcovia majú za sebou pomerne štedrý rok. Penzie sa im valorizovali hneď dvakrát. Najprv na začiatku roka a potom mimoriadne počas leta. Pravidlá sú nastavené tak, že budúcoročný rast penzií bude kvôli tomu nižší.

O tom, ako sa zvýšia dôchodky od januára, totiž rozhodne dôchodcovská inflácia. Penzistom, ktorým sa mimoriadne zvýšil dôchodok v lete, od januára už neporastie o plnú sumu novej valorizácie. Januárové zvýšenie len dorovná rozdiel medzi dôchodkom stanoveným mimoriadnou a riadnou valorizáciou.

Od januára sa teda penzie majú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov počas prvých šesť alebo deväť mesiacov tohto roka. Vyberie sa to percento, ktoré bude pre dôchodcov výhodnejšie. Aktuálne je známy len údaj o dôchodcovskej inflácii za prvý polrok, ktorá dosiahla úroveň 14,5 percenta. Druhý údaj zatiaľ nie je známy a bude ho zverejňovať Štatistický úrad SR. O výhodnejšie percento sa zvýšia len dôchodky, ktoré budú priznané od 1. januára do 31. decembra budúceho roka.

Súčasným penzistom sa zvýšia dôchodky podľa vzorca v zákone, ktorý počíta s mimoriadnou valorizáciou. Vzhľadom k tomu, že tempo rastu spotrebiteľských cien spomaľuje, je podľa ministerstva práce pravdepodobné, že aj po zverejnení dôchodcovskej inflácie za deväť mesiacov bude výhodnejší práve ukazovateľ za prvých šesť. Novým penzistom by sa v takom prípade dôchodky zvýšili o 14,5 percenta. Tým súčasným by sa po výpočte podľa vzorca za tohto predpokladu dôchodky zvyšovali len o 3,6 percenta.

Ako sa zvýšia dôchodky v roku 2024

Pre potreby januárovej valorizácie bol v zákone vytvorený vzorec, podľa ktorého by sa malo vypočítať, ako sa zvýšia dôchodky penzistom, ktorým sa penzie zvýšili v lete tohto roku vďaka mimoriadnej valorizácii. Podľa neho sa k januárovej aj mimoriadnej valorizácii pripočíta samostatne číslo jedna. Následne sa tieto dve veličiny medzi sebou vydelia a nakoniec sa od výsledku odpočíta číslo jedna. Výsledné percento sa nakoniec ešte zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto nahor.

  • Vzorec na odpočet mimoriadnej valorizácie: ((1+riadna valorizácia)/(1+mimoriadna valorizácia) – 1)

O tom, ako sa zvýšia dôchodky, rozhodne dôchodcovská inflácia za prvých deväť mesiacov tohto roka. Ak bude nižšia ako tá za prvých šesť, nové dôchodky sa zvýšia o 14,5 percenta. Dôchodcom, ktorým štát vyplatil alebo vyplatí mimoriadnu valorizáciu v tomto roku, sa penzie od januára zvýšia o 3,6 percenta. Ak bude dôchodcovská inflácia za deväť mesiacov vyššia ako tá za prvých šesť mesiacov, nové dôchodky sa zvýšia o dané percento. Súčasné penzie zase o percento, ktoré vzíde z výpočtu podľa vzorca.

Ďalšie mimoriadne valorizácie

Od januára budúceho roka sa dôchodkové dávky budú okrem pravidelného ročného zvyšovania v januári zvyšovať aj v priebehu roka. Príde k tomu vtedy, ak miera inflácie za domácnosti dôchodcov od poslednej valorizácie presiahne päť percent. Tento rast budú Sociálnej poisťovni oznamovať štatistici. Štát potom mimoriadne zvýši penzie v treťom mesiaci po oznámení Štatistického úradu SR. Dávky sa zvýšia o oznámenú mieru inflácie.

Od januára 2025 sa zase sledované obdobie na účely tradičného januárového zvyšovania dôchodkov predĺži z doterajších prvých šesť kalendárnych mesiacov na prvých deväť daného roka. To znamená, že dôchodky sa v roku 2025 zvýšia o dôchodcovskú infláciu za prvých deväť mesiacov budúceho roka.

Už tradične pri všetkých zákonných valorizáciách platí, že sa zvyšujú starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Nikto o viac peňazí nemusí žiadať, rast dôchodkov prebehne automaticky. Sociálna poisťovňa dôchodcov o ich individuálnom zvýšení vždy informuje a potom dávku vyplatí v jej novej výške vo výplatnom termíne.

Dôchodky sa vyplácajú v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Ak sa vypláca cez poštu a termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Keď padne termín na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok. Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci. Pri sviatkoch je spravidla výplatný termín penzií presunutý na deň pred sviatočným dňom.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora.

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať