Mám si zobrať poistenie k hypotéke v banke alebo sa mám radšej poistiť samostatne?

Banky štandardne núkajú záujemcom o hypotéku aj poistenie. Klient si tak vie zabezpečiť, že v prípade nepredvídaných udalostí nepríde o strechu nad hlavou. Viaceré banky pritom žiadateľom o úver, ktorí si uzatvoria aj poistku, sľubujú zníženie úrokovej sadzby na úver.

V ďalšom diele poradne portálu Finsider, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Finportal, radíme, či sa oplatí na poistenie k hypotéke kývnuť, alebo či je pre záujemcu o úver lepšie uzatvoriť si životné poistenie samostatne. Na otázku čitateľa odpovedá Petra Heseková, riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov spoločnosti Finportal.

Otázka

Chcem si vziať hypotéku. Banka mi núka, že ak si cez ňu uzatvorím poistenie schopnosti splácať úver, dá mi nižší úrok. Oplatí sa mi to? Neušetrím viac, ak si uzatvorím toto poistenie mimo banky?

Mnoho bánk pri svojich kampaniach komunikuje zvýhodnené podmienky týkajúce sa úrokovej sadzby v prípade, že si klient okrem hypotekárneho úveru v banke otvorí účet alebo využije možnosť uzatvorenia bankopoistného produktu. 

Toto poistenie ponúkané ako benefit k hypotekárnemu úveru má však svoje špecifiká. Spravidla pokrýva len vymedzené riziká a v prípade refinancovania úveru klientom toto poistenie zaniká.

Ak by sme sa pozreli na základné rozdiely medzi bankopoistením a uzatvorením klasickej zmluvy životného poistenie priamo vo vybranej poisťovni, našli by sme tam tieto:

  • Poistný produkt, ktorý banka ponúkne ako poistenie splácania úveru, má oproti klasickému životnému poisteniu zväčša užší rozsah rizík, ktoré si klient môže poistiť. Spravidla sa jedná o poistenie smrti, práceneschopnosti, invalidity a nezamestnanosti.
  • Poistenie z banky býva vo väčšine prípadov nastavené ako komplexný balík. Klient si tak nemôže zvoliť ich ľubovoľnú kombináciu a musí akceptovať podmienky, ktoré takýto balík ponúka.
  • Poistné sumy sú priamoúmerné výške poskytnutého úveru tak, aby v prípade poistnej udalosti bola zabezpečená platobná schopnosť klienta. Ten si nenastavuje poistné sumy ako v klasickom životnom poistení. Poistenie mu teda nepokryje iné výdavky na život, zabezpečenie rodiny, atď.
  • Poistná zmluva k úveru je vinkulovaná v prospech banky. V závislosti od druhu poistnej udalosti je poistné plnenie  vyplácané celé alebo po častiach priamo banke.
  • Prípadným refinancovaním alebo splatením  úveru poistenie zaniká. Klient sa tým vystavuje riziku, že v budúcnosti si nebude vedieť dojednať  poistnú zmluvu s aktuálnymi/výhodnými podmienkami a hlavne s pribúdajúcim vekom klienta pri vstupe do poistenia rastie aj výška poistného.
  • Klient pri bankovom produkte nemá možnosť výberu poisťovne. Môže uzavrieť zmluvu iba prostredníctvom poisťovne, s ktorou banka spolupracuje.

Porovnanie poistenia k úveru z banky a klasického životného poistenia

Poistenie k úveruKlasické životné poistenie
Rozsah krytia rizíkLimitované na určité rizikáMožnosť navoliť si podľa vlastného uváženia
Možná kombinácia rizíkŠtandardne nastavené ako balík bez možnosti úpravMožnosť navoliť si ľubovoľnú kombináciu rizík
Výška poistnej sumyPoistné sumy sú priamoúmerné výške úveruKlient si sám zvolí výšku poistnej sumy
Vinkulácia poistného plneniaVinkulované v prospech bankyBez vinkulácie
V prípade refinancovania a splatenia úveruZmluva zanikáZmluva ostáva naďalej  platná bezo zmeny
Možnosť výberu poisťovneNie, iba poisťovňa spolupracujúca s bankouPoisťovňa podľa výberu klienta

Ďalším dôležitým faktorom sú poistné sumy. Tie si dokáže nastaviť tak, aby v prípade poistnej udalosti mal pokryté všetky povinné výdavky na život, nie iba na pokrytie úveru. A čo je veľmi dôležité, toto poistenie nemusí byť vinkulované – ak nastane poistná udalosť, plnenie je vyplatené klientovi alebo v prípade smrti oprávnenej osobe a môžu sa rozhodnúť ako naložia s vyplatenými finančnými prostriedkami.

Ak si to teda zhrnieme, pri klasickom životnom poistení si klient v prvom rade môže vybrať produkt poisťovne, ktorá má pre neho najlepší pomer kvality a ceny. Vie si nastaviť krytie  v takom rozsahu, aby bolo prispôsobené jeho individuálnym požiadavkám, teda spektrum ponúkaných rizík je omnoho širšie ako v krytí ponúkanom bankou.

Ak si klient uzatvorí poistenie k hypotéke priamo s poisťovňou, dokáže si poistenie prispôsobiť svojim požiadavkám a akákoľvek zmena týkajúca sa jeho úveru nemá vplyv na jeho zmluvu životného poistenia.

Odpovedala: Petra Heseková, riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov spoločnosti Finportal.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať