Problémoví vodiči budú mať drahšie PZP. Poisťovne už vidia, kde všade boli poistení a koľko nehôd zavinili

Poisťovne môžu po novom lepšie vyhodnotiť škodovú históriu nových klientov pri povinnom zmluvnom poistení (PZP). Podľa zákona totiž pri určení ceny majú uplatniť takzvaný bonus a malus. Jednoducho povedané, motoristi, ktorí v minulosti zavinili nehodu, majú mať drahšiu poistku. Pre vodičov bez škodovej udalosti je cena zase nižšia. Poisťovne mali pôvodne možnosť overiť si škodový priebeh klienta iba z vlastnej databázy. Po novom majú k dispozícii informácie z celého trhu.

Poisťovniam to umožňuje projekt Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) s názvom Bonita klienta. Ten bol spustený ešte v prvej polovici tohto roka. Poisťovne majú v rámci neho k dispozícii informácie o všetkých škodových udalostiach s uvedením dátumu vzniku a súm vyplateného poistného plnenia, v ktorých klient spôsobil škodu. V databáze sú aj informácie o škodách, ktoré niekto spôsobí s nepoisteným vozidlom a tiež o dĺžke trvania jeho poistných zmlúv v PZP.

„Na základe týchto informácií poisťovňa vie vypočítať bonitu klienta z celej flotily poistených vozidiel za určité časové obdobie a pri uzatváraní PZP mu v súlade s obchodnými podmienkami poskytnúť zľavu alebo prirážku na poistnom. Poisťovne teda majú v súčasnosti nástroj na zamedzenie poistnej turistiky v PZP. Dôsledne uplatňovaný bonus a malus môže navyše prispieť k uvedomelejšiemu správaniu sa vodičov a v konečnom dôsledku k bezpečnejším cestám,“ komentuje význam projektu hovorkyňa SKP a Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Eva Jacková.

Poistná turistika v PZP

Z údajov o počte poistných zmlúv vedených v registri SKP vyplýva, že ročne sa zhruba 350-tisíc majiteľov motorových vozidiel rozhodne zmeniť poisťovňu, v ktorej majú PZP. Keďže ide o poistku, ktorá je zo zákona povinná, ľudia menia poisťovňu spravidla kvôli cene. Mnoho ľudí to robí aj účelovo pri výročí uzatvorenia poistky. Vtedy sa totiž môže zvýšiť jej cena. Keď sa niekto rozhodol prejsť ku konkurencii, nová poisťovňa si nevedela overiť jeho celkovú škodovú minulosť. Preveriť si ju mohla len z vlastnej databázy, ak u nich už klient niekedy mal poistené vozidlo.

„Držiteľ viacerých motorových vozidiel ich mohol mať poistené vo viacerých poisťovniach a dostať sa k sumárnym údajom bolo pre poisťovne obtiažne. Pritom informácie o škodovom priebehu klienta by mali poisťovni pomôcť spravodlivejšie nastaviť poistné, teda konkrétnemu klientovi stanoviť bonus a malus v závislosti od jeho škodovej histórie,“ upozorňuje E. Jacková.

Čiastkové informácie na overenie súhrnného škodového priebehu klienta boli podľa E. Jackovej poisťovniam sprístupnené zhruba pred dvomi rokmi. Napriek chýbajúcim informáciám o poistnom priebehu niektoré poisťovne začali dostupné informácie využívať pri uzatváraní povinných poistiek a na základe výsledku overenia poskytovali bonus a malus. „Definovaním potrieb poisťovní a požiadaviek na výstupy z dostupných databáz SKP vznikol projekt Bonita klienta,“ dodáva hovorkyňa.

Bonus a malus nefungoval ideálne

Aj napriek tomu, že poisťovne majú celú škodovú a poistnú minulosť klientov ako na dlani, pri uplatňovaní malusov sú opatrnejšie. Systém bonus a malus pritom definuje samotný zákon o PZP. „Pri určení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení zodpovednosti je poisťovateľ povinný zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti poistníka, a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie z poistenia zodpovednosti,“ píše sa v zákone.

Malus by tak mal poistencovi zabezpečiť za jeho predchádzajúci bezškodový priebeh poistenia nižšiu cenu PZP. Naopak, kto mal nehôd a škodových udalostí viac, mal by podľa tohto systému platiť aj vyššie poistné. V praxi sa dlho kvôli konkurenčnému boju medzi poisťovňami používali len bonusy, zatiaľ čo malusy sa takmer neuplatňovali, keďže išlo o konkurenčnú nevýhodu. Vyššia cena ľudí motivovala k odchodu do inej poisťovne. Keďže v súčasnosti už aj nová poisťovňa vie, aké škody klient spôsobil, zmena poisťovne pri PZP sa už motoristom nemusí oplatiť.

Štát sa na tento problém chcel pozrieť aj v nedávnej minulosti. Zmeny avizovalo ešte vlani v máji ministerstvo financií v predbežnej informácii o tvorbe právnych predpisov. Systém bonus a malus sa mal vtedy nastaviť tak, aby mal jednotné pravidlá pre celý poistný trh. Počítalo sa s tým v novele zákona o PZP, ktorou sa má naša legislatíva prispôsobiť novej eurosmernici. Tento bod sa nakoniec do návrhu zákona nedostal.

Cena samotnej povinnej poistky sa okrem toho určuje aj podľa ďalších parametrov. Ide napríklad o druh a vek vozidla, objem motora, región, kde je auto prihlásené a podobne. Na Slovensku poisťovne dávajú lacnejšie PZP tradične majiteľom áut s vyšším vekom, z vidieckych okresov a tiež ľuďom s maloletými deťmi, ktorí štatisticky dlhodobo spôsobujú menej škodových udalostí. Na trh tiež prišla nová poisťovňa, ktorá zase ponúka lacnejšiu poistku klientom, ktorí najazdia menej kilometrov.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora.

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať