Zmenila sa výška životného minima. Ovplyvní to aj výšku úveru v banke?

Zmena výšky životného minima má vplyv na viaceré oblasti v ekonomike. Vypočítava sa z nej nezdaniteľná časť základu dane, výška dávok v hmotnej núdzi, sociálne a zdravotné dávky, ovplyvňuje tiež výšku bonusu na dieťa. Okrem toho, zmena výšky životného minima dokáže zamiešať karty aj pri výpočte ukazovateľa schopnosti klienta splácať úver.

Príjmová hranica pod ktorou hovoríme o stave hmotnej núdze sa mení pravidelne každý rok. Od 1.júla tohto roka sa suma na jednu plnoletú fyzickú osobu na nasledujúci rok mení na 234,42 eura mesačne, čo predstavuje zvýšenie o 16,36 eura, oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Výška životného minima platná od 1.7.2022 do 30.6.2023:

  • 234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

 

  • 163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

 

  • 107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

 

Zmenu výšky životného minima oproti minulému obdobiu si môžete pozrieť v tabuľke v prílohe.

Zmena výšky životného minima má tiež vplyv aj na výpočet ukazovateľa schopnosti klienta splácať úver. Ten sa používa pri výpočte maximálnej výšky poskytnuteľného úveru klientovi. Klient, ktorý žiada o úver musí dosiahnuť finančnú rezervu vo výške 40 % čistého príjmu po odpočítaní životného minima a splátok úverov. Preto je dobré o  úver v banke žiadať vtedy, keď je priemer posledných šiestich výplat klienta, ktoré posudzuje banka, čo najvyšší. V prípade, ak sa zvýši výška životného minima, totiž môže nastať situácia, že ľudia s hraničným príjmom nesplnia stanovené opatrenie a nezískajú tak úver alebo im ho banka schváli v nižšej výške.

Príklad z praxe, pri žiadosti o úver v banke:

  • jednému žiadateľovi s čistým mesačným príjmom 1 500 eur, so splatnosťou úveru na bývanie 360 mesiacov, pri úrokovej sadzbe 3% bude od 1.7.2022 možné poskytnúť úver na bývanie nižší o 1 830 eur,

 

  • dvom žiadateľom s čistým mesačným príjmom 3 000 eur, so splatnosťou úveru na bývanie 360 mesiacov, pri úrokovej sadzbe 3% bude od 1.7.2022 možné poskytnúť úver na bývanie nižší o 3 110 eur,

 

  • dvom žiadateľom s jedným dieťaťom, s čistým mesačným príjmom 3 000 eur, so splatnosťou úveru na bývanie 360 mesiacov, pri úrokovej sadzbe 3% bude od 1.7.2022 možné poskytnúť úver na bývanie nižší o 3 940.

 

Na druhej strane rodičia pocítia zvýšenie ukazovateľa, a to na rodičovskom príspevku. Ten sa mení od januára pre rodiča, ktorý nepoberal materské na 301 eur a pre poberateľa tejto dávky na 412,60 eura. Keďže rodičovský príspevok je vo väčšine bánk akcetovaný ako príjem pri žiadosti o hypotekárny úver, tak sa zvýšením životného minima môžu kvalifikovať na vyššiu výšku hypotekárneho úveru.

Výška rodičovského príspevku platná od 1.1.2023 do 31.12.2023:

  • 301,00 € mesačne, ak rodič nepoberal materské,

 

  • 412,60 €, ak rodič poberal materské.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať