ECB opäť zvýšila sadzby. Štyridsiatnici by aj napriek tomu nemali váhať s kúpou vlastného bývania

Októbrové zasadnutie Rady guvernérov ECB opäť prinieslo zvýšenie sadzieb, a to o ďalších 75 bázických bodov. V súčasnosti tak kľúčová sadzba po troch tohtoročných nárastoch dosahuje 2%, čo je najviac od roku 2011. Éra extrémne uvoľnenej menovej politiky a výhodných úrokových sadzieb sa tak definitívne skončila.

ECB je navyše pripravená pokračovať vo zvyšovaní sadzieb aj naďalej, pričom sa dá očakávať, že na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb o 50 bodov. Vrchol sprísňovania menovej politiky tak vidíme s kľúčovými sadzbami na úrovni 3,5 – 4,0 %. Cieľom centrálnej banky je pribrzdenie dopytu v ekonomike a zabránenie ďalšiemu rastu inflácie na ešte vyššie úrovne. Veď dvojcifernú infláciu sme tu naposledy mali pred viac ako 20-timi rokmi. Ide o celosvetový problém spôsobený hlavne pandémiou, vojnou a energetickou krízou.

Výnimkou nie je ani Slovensko

Sprísňovanie menovej politiky ECB neobišlo ani Slovensko. Práve naopak, úrokové sadzby úverov na bývanie vzrástli nad priemer eurozóny, čo sa naposledy stalo v apríli 2017. Extrémne lacné hypotéky sa tak už aj na Slovensku definitívne stali minulosťou.

Rastúce úrokové sadzby dokonca ovplyvnili aj samotnú dostupnosť bývania prostredníctvom hypoték, ktorá začala postupne klesať. Pri aktuálnych cenách nehnuteľností sa do konca roka môže dostať na najnižšie úrovne za posledných 10 rokov, a to nielen pre nízko príjmové skupiny.

Pokles dopytu po hypotékách zníži ceny nehnuteľností

Na strane druhej, môže toto zníženie dostupnosti a dopytu po hypotékach viesť aj k zníženiu záujmu o nehnuteľnosti, čo môže priniesť zníženie ich cien. Prvé príznaky sa už pritom objavujú, čo potvrdzuje aj zväčšujúci sa počet inzerátov v ponuke nehnuteľností.

“Strieborné” hypotéky od 1.1.2023

Aj napriek zvýšeniu úrokových sadzieb by však klienti, ktorí v tomto roku oslávili 40 a viac rokov, nemali s kúpou vlastného bývania váhať. Dôvodom je prijaté Opatrenie NBS, ktoré od 1.1.2023 sprísňuje podmienky poskytovania hypoték pre klientov starších ako 41 rokov (vrátane). Prostredníctvom tohto opatrenia NBS čiastočne upravuje ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (DTI), pre úvery zasahujúce do dôchodku.

Opatrenie bolo prijaté s cieľom zamedziť nadmernému zadlžovaniu klientov. Aktuálne každá druhá hypotéka presahuje do dôchodkového veku jedného zo žiadateľov. Klienti, ktorí hypotéku získali v roku 2018, ju dnes majú vyššiu ako pôvodne žiadali. Pri jej refinancovaní, s cieľom získať lepšie úrokové podmienky, často využili aj možnosť jej navýšenia. Často sa to ale dialo nad rámec ich príjmových možností. Na základe toho hrozí, že asi 9% klientov bude mať v dôchodkovom veku problém svoje záväzky splácať.

Pre žiadosti o úver od 1.1.2023, ktorých splatnosť presahuje do dôchodku, sa preto zníži limit DTI pre klientov starších ako 41 rokov (vrátane) nasledovne:

DTI = 8 – 0,25 × (vek – 40), pričom najnižšia výsledná hodnota je 3

Zmena sa však netýka úverov splatných pred dovŕšením veku 65 rokov a zároveň sa nevzťahuje ani na kreditné karty a povolené prečerpania, poskytnuté do veku 65 rokov. Nové opatrenie taktiež nepostihuje už existujúce hypotéky, ktoré budú predmetom refinancovania.

Zelené úvery

Novoprijatým Opatrením NBS v oblasti spotrebiteľských úverov došlo od 1.10.2022 k uvoľneniu podmienok poskytovania spotrebiteľských úverov, ktoré sú určené na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Pri týchto úveroch je možné zohľadniť úspory v nákladoch na energie na získanie vyššieho objemu úveru a zároveň aj s dlhšou dobou splatnosti.

Uvoľnenie týchto podmienok spočíva v možnosti predĺženia doby splatnosti takýchto úverov z 8 na 10 rokov a zároveň v možnosti zvýšiť maximálnu splátku takéhoto úveru o 50 € (premietnutie očakávanej úspory nákladov na energie).Cieľom tohto opatrenia je zvýšenie dostupnosti financovania obnovy domov a podpora transformácie na zelenú ekonomiku.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať